Föreningen Försvara Elefanterna grundades i november 1989 av de två eldsjälarna Elisabet Peterzen och Hans Gerdien.

 

Medlemsantalet växte snabbt och Elisabet knöt internationella kontakter bland annat i Afrika.1991 hade medlemsantalet stigit till 800 medlemmar. En medlemstidning började ges ut. Föreningen tog kontakter på hög nivå med dåvarande miljöminister Anna Lindh och Zimbabwes ambassadör. Vi engagerade oss för Skansens elefanter, för att förhindra att de såldes till ett zoo i England, dock utan framgång. Kontakt knöts med Soraida Salwala, grundare av Friends of the Asian Elephant i norra Thailand, som startade världens första elefantsjukhus.

Tjuvjakten på elefanter och noshörningar i Afrika ökade under 90-talet på grund av efterfrågan på elfenben från Asien. Genom beslut i CITES (the Convention on Intl Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) att uppgradera elefanternas skyddsbehov minskade tjuvjakten under några år men har senare ökat igen.

Vi stöder kontinuerligt 7–8 organisationer verksamma i Afrika och Asien. Under åren har vi har sponsrat första-hjälpenkurs för parkvakter i Kenya och bidragit till ett flygplan för övervakning av nationalparker från luften. 2015 bidrog vi till en vattenpump för elefanter och andra vilda djur i SanWild i norra Sydafrika samt utbildning av polishundar för sökande av tjuvjägare i Kenya. Vi har också bidragit till att köpa loss noshörningar avsedda för troféjakt i Sydafrika och att ge dem ett skyddat liv med stora områden att röra sig på.

Vi behövs utan tvekan! Medlemsantalet ligger för närvarande på drygt 300. Vi arbetar för att synas mer och hitta nya medlemmar som vill vara med och bidra till elefanter och noshörningars möjlighet att överleva i världen. Trots det relativt låga antalet medlemmar donerar vi årligen runt xxxx kronor. Förutom kostnader för vår medlemstidning och utskick går samtliga intäkter till de organisationer vi valt att stödja. 

Föreningen drivs helt ideellt och arbetet med tidningar, hantering av ekonomin och alla externa kontakter sköts av styrelsen på fritiden. Vi har också engagerade medlemmar som bl.a. hjälper till med uppdatering på sociala medier samt vår medlemstidning. Ev.resor till de organisationer som föreningen stöder sker på egen bekostnad.

Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter samt två suppleanter:

 

China Platou

Ordförande

Ann Andrén

Kassör

Helena Törnqvist

Sekreterare

 

Lilian Cronqvist

Ledamot

Louise Larsson

Ledamot

Carina Malmberg

LedamotFrida Norlander

Ledamot

Anne Rasikari

Suppleant

Jennie Ingvarsson

Suppleant