Om föreningen Försvara Elefanterna

Föreningen Försvara Elefanterna grundades i november 1989 av de två eldsjälarna Elisabet Peterzen och Hans Gerdien.

Medlemsantalet växte snabbt och Elisabet knöt internationella kontakter bland annat i Afrika.1991 hade medlemsantalet stigit till 800 medlemmar. En medlemstidning började ges ut. Föreningen tog kontakter på hög nivå med dåvarande miljöminister Anna Lindh och Zimbabwes ambassadör. Vi engagerade oss för Skansens elefanter, för att förhindra att de såldes till ett zoo i England, dock utan framgång.

Tjuvjakten på elefanter och noshörningar i Afrika ökade under 90-talet på grund av efterfrågan på elfenben från Asien. Genom beslut i CITES (the Convention on Intl Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) att uppgradera elefanternas skyddsbehov minskade tjuvjakten under några år men har senare ökat igen.

Vi stöder kontinuerligt fem organisationer verksamma i Afrika och Asien samt en fristad för pensionerade cirkuselefanter, i Frankrike. Under åren har vi har sponsrat första-hjälpenkurs för parkvakter i Kenya och bidragit till ett flygplan för övervakning av nationalparker från luften. De organisationer vi stöder arbetar, förutom med djuren, också för att skapa en hållbar miljö där människor och djur kan leva i samförstånd. Det görs genom utbildning av lokalbefolkningen och hjälp med att hitta försörjningsmöjligheter som alternativ till tjuvjakt, olovlig avverkning av skog samt konflikter med till exempel elefanterna.

Vi behövs utan tvekan! Medlemsantalet ligger för närvarande på drygt 300. Vi arbetar för att synas mer och hitta nya medlemmar som vill vara med och bidra till elefanter och noshörningars möjlighet att överleva i världen. Trots det relativt låga antalet medlemmar donerar vi årligen runt 100.000 – 200.000 kronor. Förutom kostnader för vår medlemstidning och utskick går samtliga intäkter till de organisationer vi valt att stödja.

Föreningen drivs helt ideellt och arbetet med tidningar, hantering av ekonomin och alla externa kontakter sköts av styrelsen på fritiden. Vi har också engagerade medlemmar som bl.a. hjälper till med uppdatering på sociala medier samt vår medlemstidning. De resor vi gjort till organisationer som föreningen stöder sker på privat bekostnad.

Styrelsen består för närvarande av ordförande och fem ledamöter:

 

China Platou

Ordförande

Ann Andrén

Kassör

Helena Törnqvist

Sekreterare

 

 

Sanna Kesselfors

Ledamot

Frida Norlander

Ledamot

Jennie Ingvarsson

Ledamot