September 2019

Vi har stöttat franska Elephant Haven under flera år för att de ska kunna bygga en fristad för elefanter i Europa som tidigare levt i fångenskap tex. på cirkus. Arbetet är nästan klart och representanter från föreningen hoppas åka dit när det finns elefanter på plats. Som bevis för våra bidrag har vi fått en egen plakett, se bild.